Stockholm 2112

Slussen 2112

We got a fun smaller assignment to look 100 years into the future and imagine what the city of Stockholm would look like through a render. My vision might seem, to some people, quite depressing, but bear in mind that I saw the movie Dredd last sunday and I think it really got to me.

Vi fick en mindre uppgift att se 100 år fram i tiden och ta fram en rendering över hus Stockholm stad skulle kunna se ut då. Min vision kan verka något deprimerande men då ska ni ha i åtanke att jag precis sett filmen Dredd på bio, och den träffade mig rätt hårt minst sagt.